เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงผลประชุม ศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน สรุปรายละเอียดสำคัญ 3 ประเด็น

(1) ประเด็นแรก ที่ประชุม ศบค.มีมติปรับโซนสี โดยให้เพิ่มจังหวัดสีเขียว 14 จังหวัด, พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) จากเดิม 12 จังหวัด เพิ่มเป็น 17 จังหวัด ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จากเดิมที่มี 65 จังหวัด ลดลงเหลือ 46 จังหวัด

สำหรับรายชื่อพื้นที่สีเขียว 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท พิจิตร อ่างทอง น่าน มหาสารคาม ยโสธร นครพนม ลำปาง อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ตราด สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และอุดรธานี

ส่วนพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา

(2) ประเด็นที่สอง ที่ประชุม ศบค. ให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ 2 พื้นที่ คือ พื้นที่สีฟ้า และสีเขียว เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยเวลาในการเปิดบริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 24.00 น. คือเปิดได้ถึงเที่ยงคืน แม้ร้านเลิกแล้ว คนจะนั่งดื่มต่อไม่ได้ หากของเหลือให้หอบหิ้วกลับไปบริโภคที่บ้าน โดยหลังเที่ยงคืนจะไม่มีการเปิดร้านนั่งดื่ม ที่สำคัญต้องงดการใช้แก้วร่วมกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสตัว อาทิ อาบอบนวด ต้องสวมหน้ากากอนามัย

(3) ประเด็นที่สาม ผู้ให้บริการในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ต้องได้รับวัคซีนโควิดตามเกณฑ์ รวมทั้งเข็มกระตุ้น และต้องมีการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกวัน ต้องมีการประเมิน มีการตรวจด้วยชุดเอทีเค ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ มีความเสี่ยง และขอให้ถือปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention (UP) ส่วนผู้รับบริการเพียงโชว์หลักฐานการได้รับวัคซีนแต่กลุ่มเสี่ยง 608 ขอให้งดการเข้าพื้นที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานประกอบการจะต้องขออนุญาตการเปิดดำเนินงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และประเมินตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID+2 และปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ตลอดจนพนักงานต้องได้รับการกำกับดูแลตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก หากท่านทำได้ดีอย่างเคร่งครัด จะทำให้การติดเชื้อลดลงและได้รับการสนับสนุนให้เปิดบริการต่อไป

นอกจากนี้ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. เท่านั้น.