เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่บุกเข้าไปในกุฏิสงฆ์ในหลายวัด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งกล่าวหาพระสงฆ์ โดยที่บางรูปไม่ได้ผิดตามข้อร้องเรียน ว่า ขณะนี้พบข้อมูลว่ามี 9 พื้นที่ที่หมอปลาบุกเข้าไปในพื้นที่วัด และกุฏิสงฆ์ จึงได้ให้นิติกร พศ. ทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหมอปลา ส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง 9 พื้นที่แล้ว เช่น จ.สมุทรปราการ สุพรรรณบุรี ยโสธร เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

นายสิปป์บวร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทาง พศ.จะตรวจสอบไปยังทุกกลุ่มที่มีพฤติกรรมบุกรุกเข้าไปในพื้นที่วัด กุฏิสงฆ์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับทุกกลุ่มด้วย ไม่ใช่จะทำเฉพาะกรณีหมอปลาเท่านั้น ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการดูแลในแต่ละภูมิภาค เมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ให้รีบดำเนินการทันที แก้ปัญหาให้รวดเร็ว ไม่ต้องรอให้เกิดเป็นข่าวก่อนแล้วค่อยดำเนินการแก้ไข และ พศ.ยังได้รับความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการให้ใช้สายด่วน 1374 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมพระสงฆ์ด้วย