สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,739 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,188,059 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,391 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,157,462 ราย กำลังรักษา 55,792 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,031 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,411,494 ราย หายป่วยแล้ว 4,325,956 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 31 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,746 ราย