ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศหลังปิดหีบการเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบ่งออกเป็น 4 เขต รวมทั้งหมด 146 หน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนที่สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด 78,415 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา11หน่วยเลือกตั้ง 7-16 เขต 2 หมู่ 6 ต.นาเกลือ ซึ่งเป็นหนึ่งอีกจุดเลือกตั้งที่สำคัญ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเริ่มทำการนับคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการชูบัตร พร้อมขานนับคะแนน สลับไปมาระหว่างบัตรนายก และบัตรสมาชิกสภา และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้คอยลงคะแนนบนกระดานที่เห็นเด่นชัด ท่ามกลางการจับตาของประชาชน และสื่อมวลชน ที่คอยบันทึกภาพและไลฟ์สด แสดงผลการนับอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะ

สำหรับผลคะแนนช่วงแรก 21% (อย่างไม่เป็นทางการ) คะแนนค่อนข้างคู่คี่สูสี ขับเคี่ยวกันอย่างสนุก หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ คะแนนสลับกันนำกับ หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ไล่บี้กันมาอย่างติดๆ ท่ามกลางการลุ้นระทึกของกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย โดยมีหมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ตามมาเป็นอันดับ 3

หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

ต่อมาเวลา 20.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา  นับคะแนนไปได้ 55 เปอร์เซ็นต์ (อย่างไม่เป็นทางการ) ผลปรากฏว่า นายปรเมศวร์ หรือเบียร์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา มีคะแนนนำคู่แข่งทุกคน ได้ 14,633 คะแนน, นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร หมายเลข 4 ได้ 12,736 คะแนน, นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย หมายเลข 3 ได้ 8,794 คะแนน และ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ หมายเลข 2 ได้ 896 คะแนน