เว็บไซต์หนังสือพิมพ์พนมเปญ โพสต์ ของกัมพูชา รายงานเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ว่า นายชูร์ โสพนา อธิบดีกรมสวัสดิการสังคม ในสังกัดกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูบำบัดเด็กและเยาวชนกัมพูชา เผยเมื่อวันเสาร์ ว่า รัฐบาลกัมพูชาจัดสรรเงินจำนวน 351.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,170 ล้านบาท) ผ่านโครงการแจกเงินสด หรือ ซีทีพี (Cash Transfer Programme) เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานะยากจน และกลุ่มเปราะบาง ประมาณ 2.7 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยโครงการ ซีทีพี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2563

นายชูร์ กล่าวว่า ประชาชนที่จะได้รับแจกเงิน มีทั้งที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงพนมเปญ และตามชนบท จำนวนที่แจกจะยึดตามขนาดของแต่ละครอบครัว และจะแจกเป็นรายเดือน เป็นเวลา 1 ปี

นางเส็ง กิมลาย อายุ 53 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมียนเจยของกรุงพนมเปญ และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับแจกเงินสดจากรัฐบาล เผยว่า ความช่วยเหลือจากรัฐสามารถบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนในครอบครัวของเธอได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้การทำมาหากินยากลำบากมากขึ้น เงินที่ได้รับแจก สามารถนำไปซื้ออาหาร สิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ได้ในทันที

เครดิตภาพ – REUTERS
เครดิตคลิป – Samol Soum