เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่โรงแรมริชมอนด์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวพัฒนาชุดตรวจกัญชา “Test Kann” (เทสต์ กัญ) ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ว่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงพัฒนาการตรวจพิสูจน์ “Test Kann” เพื่อผู้ประกอบการหรือประชาชนนำไปใช้ทดสอบสารสกัดน้ำมันกัญชาว่ามีสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่ ทราบผลภายใน 15 นาที โดยถ้าขึ้นแถบสีม่วงแดง 2 ขีดที่ตำแหน่ง C และ T แสดงว่ามี THC ไม่เกิน 0.2% แต่ถ้าขึ้นแถบสีม่วงแดง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C แสดงว่ามี THC เกิน 0.2% ต้องส่งยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ถ้าผลทางห้องปฏิบัติการพบสาร THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ แต่ผลจากชุดตรวจไม่สามารถนำไปดำเนินคดีทางกฎหมายได้ ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพัฒนาและแจกจ่ายชุดตรวจจำนวน 1.5 หมื่นชุดในเร็วๆ นี้ และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทเอกชนที่สนใจนำไปพัฒนาต่อ

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาสาร THC นั้นสามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (แล็บ) แต่เนื่องจากขณะนี้ แล็บเอกชนยังไม่สามารถครอบครองสาร THC เกิน 0.2% ได้ เพราะถือเป็นสารเสพติด ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงอยู่ระหว่างการปรับกฎหมายเพื่อให้แล็บเอกชนครอบครองได้ ขณะที่ กรมวิทย์ เตรียมขอ ISO เพื่อเป็นมาตรฐานรับรองแล็บเอกชน

นอกจากนี้ เนื่องจากผลของกัญชาออกฤทธิ์ในแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้น กรมวิทย์ จึงเตรียมทำวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดของเคสที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชามาปั่นเอาพลาสมา เพื่อตรวจสอบหาปริมาณสาร THC และ CBD ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ส่งผลให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง เพราะบางครั้งอาการที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้เกิดจากกัญชา หากรู้ตรงนี้อย่างชัดเจนแล้ว จะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินนโยบายกัญชาทั้งการใช้การรักษาโรคของแพทย์ เฝ้าระวัง ข้อห้ามการใช้โดยโครงการนี้อยูระหว่างการจัดทำโครงการและขออนุญาตศึกษาวิจัยในมนุษย์ เบื้องต้น ต้นทุนในการทำการทดสอบอยู่ที่ 1,400 บาทต่อ 1 เทสต์.