เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า การตอบกระทู้สำคัญยังไง? ทำไมต้องถาม? ทำไมต้องมาตอบ?

ก้าวแรกของประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง ซึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาทีสำหรับประชาชนที่จะหย่อนบัตร

ก้าวที่สอง คือ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อได้มาซึ่งความโปร่งใส

การที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และประชาชนตรวจสอบฝ่ายค้านว่า ทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน คำถามและคำตอบเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ประชาชนจะนำมาใช้ในการพิจารณาว่าจะเลือกใครในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก้าวที่สองนี้ จึงใช้เวลา 4 ปี

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน มีหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสมดุลทางอำนาจการเมือง นี่คือหนึ่งในปัจจัยหลักของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นผมมองว่าการตอบกระทู้ของท่านนายกหรือรัฐมนตรีท่านใด คือ เวทีโอกาสที่ผู้ตอบได้แสดงวิสัยทัศน์ อธิบายข้อกังขา และทำความเข้าใจกับทั้งฝ่ายค้านและประชาชนในนโยบายที่ตนกำลังดำเนินอยู่

ตามที่ท่านนายกมักพูดไว้ “เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ปัจจัยสำคัญของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการเข้าใจซึ่งกันและกัน

เพราะฉะนั้น ผมมองว่าการถามหรือตอบกระทู้ ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อน่ารำคาญ หรือด้อยความสำคัญ เพราะนี่คือความรับผิดชอบ ที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องทำ โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึ่งควรจะตื่นเต้นและดีใจในการได้โอกาสตอบกระทู้ด้วยซ้ำ เพราะจะได้แสดงศักยภาพของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อทั้งฝ่ายค้านและสังคม