เมื่อวันที่ 13 ส.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ถึงกรณีที่ยังมีข้อสงสัยว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตในประเทศไทย สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่  ว่า การเดินทางเข้าประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนั้น ที่จริง แต่ละประเทศมีเกณฑ์การอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่เหมือนกัน เพราะบางประเทศใช้เกณฑ์การรับรองวัคซีนที่กำหนดโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) ขณะที่บางประเทศใช้เกณฑ์การรับรองวัคซีนที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และบางประเทศใช้เกณฑ์การรับรองวัคซีนตามที่ตัวเองกำหนด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยนั้น บริษัท แอสตราเซเนกา ประจำประเทศไทย ยืนยันแล้วว่าทุกฐานการผลิตของแอสตราเซเนกาในทั่วโลกมีคุณภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วโลก ดังนั้น ไม่ว่าฉีดวัคซีนที่ผลิตในประเทศใด ก็ได้วัคซีนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปประเทศในทวีปยุโรปได้ อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี ส่วนกรณีของไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ได้กำหนดเกณฑ์ของตัวเองว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน แต่ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสนั้น ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้แจ้งในการบังคับใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศฝรั่งเศสเป็นการชั่วคราวยังคงมีความจำเป็นเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 https://th.ambafrance.org/Travel-to-France-TH#t-a120  ซึ่งในเรื่องของวัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ได้ระบุว่า วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ได้แก่ Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen และ Vaxzevria (AstraZeneca) รวมทั้งวัคซีนเทียบเท่า อาทิ วัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทย

ส่วนการเข้าประเทศเยอรมนีนั้น กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268 ได้อ้างอิงข้อมูลรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Paul Ehrlich Institute ซึ่งเป็นสถาบันควบคุมการพัฒนาวัคซีนของเยอรมนี ที่ระบุให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยอยู่ในรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองแล้ว