เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2566 ที่พระมหาธาตุเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางไปยังประเทศเมียนมา เพื่อรับการถวายสมณศักดิ์ที่ “อภิธชมหารัฐคุรุ” ซึ่งเป็นระดับสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์เมียนมา

การนี้ พระเทพวัชราจารย์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, พระสุธีวชิรปฎิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กระทรวงการต่างประเทศ, นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ร่วมเดินทางไปยังประเทศเมียนมา เพื่อการพิธีดังกล่าว โดยภายหลังพิธีถวายสมณศักดิ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้เมตตาให้พลเอกมิน อ่อง หล่าย ผู้นำสูงสุดของเมียนมา พร้อมภริยา ได้เข้ากราบถวายสักการะ และสนทนาธรรมในส่วนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาค โดยมีคณะพระเถระ และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ร่วมด้วย