เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ในวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ขึ้นไป สังกัดสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน (สพฐ.ตร.) จำนวน 21 นายประกอบด้วย พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.ภ.2 โยกมาเป็น ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ต.สันต์ สุขวัจน์ รองผบช.สพฐ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ.8), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ, พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รองผบช.สพฐ.ตร. อยู่ที่เดิม, พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ ผบก.ผอ. ขึ้นเป็น รองผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ขึ้นเป็น รองผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ.7), พล.ต.ต.วินัย นุชชาผบก.อก.สพฐ.ตร.อยู่ที่เดิม, พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบูรณ์ ผบก.ทว.อยู่ที่เดิม

พ.ต.อ.วาที อัศวุฒมางกุร นวท.(สบ.5) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯนต. ขึ้นเป็น ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นวท.(สบ.5) พฐก. ขึ้นเป็น ผบก.พฐก., พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.1 และ พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.2 อยู่ที่เดิม, พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รองผบก.ปอท.ขึ้นเป็น ผบก.ศพฐ.3, พล.ต.ต.ธีทัต อิ่มทั่วผบก.ศพฐ.4 อยู่ที่เดิม, พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ รองผบก.สปพ.(191) บช.น. ขึ้นเป็น ผบก.ศพฐ.5

พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.6, พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7, พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ผบก.ศพฐ.8 และ พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เทียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.9 อยู่ที่เดิม และ พล.ต.ต.วิสูตร นาคจูผบก.สพฐ.โยกเป็นผบก.ศพฐ.10