สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,666 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,362 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 304 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,175,866 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,245 ราย หายป่วยสะสม 994,346 ราย กำลังรักษา 171,368 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 190 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 11,589 ราย