นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2564 เพจเฟซบุ๊ก Asian SEA Story ได้จัดอันดับประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรม (Heritage) ที่ดีที่สุดประจำปี 2021 ซึ่งประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น โอกาสเข้าถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความดีเลิศด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักข่าว U.S. News ที่รวบรวมผลสำรวจข้อมูลจากทั่วโลกด้วยความร่วมมือจากบริษัท BAV Group ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ VMLY&R บริษัทสื่อสารการตลาดระดับโลก และ The Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะเดียวกันเว็บไซต์ U.S. News ได้จัดอันดับประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2021 จากทั้งหมด 78 ประเทศ ซึ่งประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ สเปน อันดับ 2 อิตาลี และอันดับ 3 กรีซ ส่วนไทยได้อันดับ 7 ของโลก โดยไทยมีอันดับดีขึ้นกว่าเมื่อปี 2020 ที่อยู่อันดับ 9 ของโลก

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เว็บไซต์ของสำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือน ส.ค. 2564 เกี่ยวกับผลสำรวจของเว็บไซต์ Holidu.co.uk สำหรับค้นหาที่พักทั่วโลกของอังกฤษ ซึ่งได้สำรวจความเห็นจากผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อรวบรวมรายชื่อเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่ผสมผสานความสุขจากการทำงาน และการพักผ่อนวันหยุด การเดินทางขณะพักร้อน เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยจัดทำเป็น Workation Index ประจำปี 2021 ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมี 10 เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางการพักร้อนและการทำงานนอกสถานที่โดยประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 1 และภูเก็ต อยู่อันดับ 10 จากทั้งหมด 150 เมืองทั่วโลก เนื่องจากกรุงเทพฯ มีปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าครองชีพไม่สูง ทักษะภาษาอังกฤษของประชากรอยู่ในระดับสูง และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เครือข่ายทางวัฒนธรรมและทุกภาคส่วน จะเดินหน้านโยบายสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการนำทุนและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม