นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ทายาทได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ “ทมยันตี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2555 ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ล้านนาเทวาลัย ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สิริรวมอายุ 84 ปี โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 16 ก.ย. เวลาประมาณ 16.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ย. เวลา 18.00 น. ที่ศาลา 10 (ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสวธ.ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 23 ก.ย. เวลา 17.00 น. ที่เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ