เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ นายสมหมาย ยาน้อย รองบรรณาธิการบริหาร และนายวรพล เพชรสุทธิ์ หัวหน้าข่าวภูมิภาค เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่กระทรวงเเรงงาน