สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,252 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,224 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 28 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,482,494 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,695 ราย หายป่วยสะสม 1,339,107 ราย กำลังรักษา 129,071 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 141 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 15,753 ราย