สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,288 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,161 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 127 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,543,063 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,494 ราย หายป่วยสะสม 1,407,975 ราย กำลังรักษา 120,156 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 101 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,369 ราย