เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีที่พนักงาน สน.ทองหล่อ ยื่นฝากขัง น.ส.เบนจา อะปัญ ในความผิดหมิ่นสถาบันฯ กรณีการชุมนุมเมื่อ 10 ส.ค. ผู้ต้องหากับพวกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้จัดกิจกรรมที่มีการปราศรัยหน้าอาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. กล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาลและดูหมิ่นสถาบันฯ โดยคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา

โดยผู้ขอประกันยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างสอบสวน

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่า ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูง การกระทำที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการกล่าวปราศรัยด้วยถ้อยคำอันมิบังควร ประกอบกับผู้ต้องหาเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจากศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีที่มีลักษณะข้อหาเป็นอย่างเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวห้ามมิให้ผู้ต้องหากระทำการใดอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง แต่ผู้ต้องหากลับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่น และน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง