เมื่อวันที่ 11 ต.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดพบผู้ป่วยรายใหม่ 10,035 ราย, ยอดผู้ป่วยสะสม 1,720,919 ราย, รักษาหายเพิ่ม 10,509 ราย, อยู่ระหว่างรักษาตัว 110,265 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 2,969 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 680 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 60 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้เสียชีวิต 17,751 ราย

สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2,185 ราย คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ แซงอัตราการติดเชื้อในพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราการติดเชื้อคิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ 67 จังหวัด มีอัตราการติดเชื้อ 59 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 1,160 ราย 2.ยะลา 719 ราย 3.ปัตตานี 547 ราย 4.สมุทรปราการ 532 ราย 5.สงขลา 505 ราย 6.ชลบุรี 473 ราย 7.นครศรีธรรมราช 473 ราย 8.นราธิวาส 414 ราย 9.ระยอง 376 ราย 10.จันทบุรี 279 ราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ในระดับทรงตัวหลักหมื่นราย แต่เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม. ลดลงชัดเจน เช่นเดียวกับพื้นที่ 71 จังหวัดตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามเมื่อดูตามภูมิภาคพบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการติดเชื้อต่ำ แต่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตัวเลขติดเชื้อสูง ทำให้ สธ. ต้องกำหนดพื้นที่ 10 จังหวัดหวัดที่ต้องจับตามอง (watch list) เพราะเหตุใดตัวเลขการติดเชื้อไม่ลดลง เบื้องต้นคือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดคอนเฟิร์มอีกครั้ง

“ตอนนี้เราได้กำหนด 10 จังหวัดที่ต้องจับตามองเพื่อดูสถานการณ์ติดเชื้อที่ไม่ลดลงนั้นเป็นเพราะอะไร โดยตั้งเป้า 1 เดือนต้องลดผู้ติดเชื้อลงเท่าไหร่ โดยใช้ 4 มาตรการประกอบด้วย 1. มาตรการส่วนบุคคล องค์กร สังคม 2.การตรวจ ATK อย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของประชาชนตรวจเองและบุคลากรเป็นผู้ตรวจ 3.โควิด ฟรี แอเรีย (Covid Free Area) ทั้งในส่วนของสถานประกอบกิจการเฉพาะ กลุ่มร้านค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า 4. การฉีดวัคซีนครอบคลุม 50% สำหรับ กลุ่มเสี่ยง 608 คือผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ดังนั้นต้องกำหนดพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว.