สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,863 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,799 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 64 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,754,838 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,383 ราย หายป่วยสะสม 1,630,212 ราย กำลังรักษา 107,790 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 68 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,273 ราย