จากกรณี ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เปิดภาพผู้ป่วยรายหนึ่ง มีรอยคดเคี้ยวเกิดขึ้นบริเวณหลังเท้า ลักษณะเป็นเส้นนูนบวมแดง โดยผู้ป่วยมีประวัติว่า โดนทากดูดเลือดจากการที่ไปเที่ยวป่าเขาที่ชื้นแฉะนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ต.ค. ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยรายหนึ่งได้ส่งภาพเพื่อสอบถามอาการและวิธีการรักษาหลังจากถูกทากดูดเลือด จากลักษณะรอยนูนบวมแดงเป็นเส้นคดเคี้ยว มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการไชของตัวอ่อนของพยาธิ หรือ หนอนพยาธิ ที่พบได้บ่อยคือ พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้ายของสัตว์ จำพวกสุนัข แมว เรียกว่า โรคพยาธิชอนไชผิวหนัง (Cutaneous larva migrans) ในกรณีที่ถูกถ้ากัดแล้วติดเชื้อพยาธิยังไม่พบบ่อยนัก การติดต่อโดยการไชผ่านผิวหนังของตัวอ่อนพยาธิเวลาสัมผัสกับดิน น้ำ บริเวณที่มีมูลสัตว์ที่มีพยาธิปากขอ รวมถึงผ่านทางแผล พยาธิจะไชผ่านผิวหนัง ยิ่งถ้ามีแผลยิ่งเข้าได้ง่ายขึ้น จะเคลื่อนที่ได้ 2-3 มิลลิเมตร/วัน ทำให้เกิดผื่น เส้นนูน แดง หรือตุ่มน้ำใส รอยคดเคี้ยว ประมาณ 3-20 มิลลิเมตร เกิดหลังจากติดเชื้อ 1-5 วัน ปกติแล้วพยาธิไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายในคนเราได้ จะตายไปเอง 1-2 สัปดาห์ แต่ก็พบว่าสามารถคงอยู่ได้นาน 2-14 สัปดาห์ บางรายอาจจะนานเป็นปี 

สำหรับการรักษา ใช้วิธีให้ยาอัลเบนดาโซล ขนาด 400 มิลลิกรัม/วัน ติดต่อกัน 3 วัน ส่วนการป้องกัน ทำได้ง่ายๆโดยสวมใส่รองเท้า ถุงมือให้มิดชิดเวลาสัมผัสดินที่ชื้นแฉะ หรือเดินป่าเขาที่ชื้น และหากมีบาดแผลพยาธิชนิดนี้ยิ่งจะสามารถชอนไชเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดและปิดบาดแผลให้มิดชิดเพื่อป้องกัน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับดินหรือตามที่ชื้นแฉะควรสวมถุงมือและหากลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบู๊ตป้องกันให้พยาธิไชเข้าร่างกาย กลุ่มผู้ที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพยาธิชนิดนี้ หากต้องสัมผัสกับมูลสัตว์จะต้องสวมถุงมือเพื่อป้องกัน พร้อมทั้งพาหมาและแมวไปรักษาพยาธิกับสัตวแพทย์เป็นประจำ

กลุ่มที่สำคัญคือเด็กที่ชอบเล่นตามพื้นดิน ไม่ควรให้เด็กเล่นดินที่ชื้นแฉะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวทะเล ชอบไปเดินหรือนอนตามพื้นทรายก็อาจจะมีพยาธิใจเข้าร่างกายได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ช่วงนี้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องระมัดระวังในการสัมผัสน้ำ ควรสวมถุงมือสวมรองเท้าเพื่อป้องกันพยาธิชนิดนี้อีกด้วย