วันนี้ (4 พ.ย.) เวลา 19.40 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 20.40 น. ของนครเซี่ยงไฮ้) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo 2021: CIIE 2021) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พิธีเปิดงานแสดงสินค้า China International Import Expo (CIIE) เป็นงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญระดับโลก สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเปิดเสรีและสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างจีนกับทั่วโลก โดยการร่วมงาน CIIE ไม่เพียงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับผู้ค้าทั่วโลก ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรรายใหญ่ลำดับต้นของโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ Street food ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของอาหารไทย ยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ในฐานะที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมายาวนาน หวังจะเห็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติ ไทยพร้อมแสวงหาลู่ทางและโอกาสใหม่ ๆ ยกระดับความร่วมมือ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ ไทยได้ผลักดันให้ EEC เป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับ BRI ของจีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ในทุกด้าน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้เปิดด่านนำเข้าผลไม้จากไทยและอาเซียนเพิ่ม เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย แล้ว ผู้บริโภคชาวจีนยังได้มีโอกาสลิ้มรสผลไม้สดจากไทยอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ไทยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การ “พลิกโฉมประเทศ” อย่างรอบด้าน โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการได้รับความช่วยเหลือจากจีน ทั้งในเรื่องวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลและประชาชนจีน พร้อมหวังว่าจะได้ต้อนรับพี่น้องชาวจีนที่ประเทศไทยในเร็ววัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอวยพรให้งาน CIIE ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ปี เป็นเวทีหลักทางการค้าระหว่างไทย-จีน และกับประชาคมโลกต่อไป

สำหรับงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย. 2564 โดยเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าระดับชาติที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางจีน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและเป็นเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ