ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มีวัดศรีดอนคำ เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ภายในวัดศรีดอนคำ มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระธาตุห้วยอ้อ พระธาตุเก่าแก่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างปี พ.ศ.1078 เมื่อ พระนางจามเทวี เสด็จจากเมืองละโว้ไปครองเมืองหริภุญชัย, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา สร้างปี พ.ศ.2236 แกะสลักด้วยไม้สัก ซึ่งชาวแพร่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูป “พระเจ้าทันใจ” เพราะต้องสร้างเสร็จภายใน 1 วันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จึงมีความเชื่อว่าหากได้กราบไหว้ “พระเจ้าพร้าโต้” จะทำให้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาในเวลาอันรวดเร็ว และในพิพิธภัณฑ์ฯ จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กที่แกะสลักจากไม้กว่า 1,000 องค์ด้วย และพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญที่วัดศรีดอนคำได้รวบรวมนำมาจัดแสดง 

“พระเจ้าพร้าโต้” พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา
“ระฆังระเบิด” ระฆังที่ทำจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

อีกจุดที่ห้ามพลาดมา “เช็กอิน” พร้อม “แชะ” ภาพเท่ๆ กับ “ระฆังระเบิด เหตุเกิดที่เมืองลอง” เป็นระฆังที่ทำจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งมีประชาชนนำมาถวายแก่วัดศรีดอนคำ  

ขณะที่ภายในบริเวณชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญๆ เช่น “โฮงซึงหลวง” แหล่งอนุรักษ์เรียนรู้การเล่นดนตรีพื้นบ้านและผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน, พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ เก่าแก่กว่า 60 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่ายโบราณ ที่หาชมได้ยาก เช่น ภาพบันทึกการเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ จ.แพร่ ปี พ.ศ. 2501 กว่า 50 ภาพ รวมทั้งภาพงานประเพณีในอดีต, ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองบ้านศิลปินแห่งชาติ “แม่ประนอม ทาแปง” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์และ พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ แหล่งรวบรวมผ้าโบราณอายุกว่า 200 ปี เป็นต้น  

พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ เก่าแก่กว่า 60 ปี

นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ยังได้เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยววิถีเมืองลองด้วยรถรางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด รวมทั้งจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ลอยกระทง จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา พร้อมทั้งร่วมกับทางชุมชนฯ จัดโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน สนใจมาเยือนถิ่นชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ คลิกเข้าไปสอบถามกันได้เลยที่ https://www.facebook.com/seedoncom 

………………………………………………………

คอลัมน์ : จุดเช็กอิน…ยลถิ่นชุมชน