จากกรณีที่ภาคเอกชนเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง พิจารณาการจัดทำโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ต่อในปีหน้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ และกระตุ้นกำลังซื้อประชาขน หลังจากโครงการระยะ 3 จะสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้กล่าวสั้นๆว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลัง กำลังดูอยู่ ขอให้รอการพิจารณาก่อน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำว่า ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือใช้จ่ายในส่วน อี-วอเชอร์ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค 64 ซึ่งขณะนี้ ผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีจำนวนกว่า 5 ล้านคน จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้รีบใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

สำหรับข้อมูลใช้จ่าย ณ วันที่ 8 ธ.ค 64 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.26 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 193,458 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 98,351 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม 76,751 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 31,149.3 ล้านบาท ร้านโอทอป 9,260 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 72,766 ล้านบาท ร้านบริการ 3,318 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 212 ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย มียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,760 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสะสมอี-วอเชอร์ ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท