ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00น. ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำฯ ได้มีพิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำฯ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ แต่งตั้งพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ