เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) รับยื่นหนังสือจากนายชูชาติ ฐานะโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อขอให้ กมธ.ป.ป.ช.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี เรื่องใช้งบประมาณโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 เช่น โครงการจัดการจัดซื่อเวชภัณฑ์, การจัดซื้อถุงยังชีพ, การก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง และการก่อสร้างหลังคาสะพานลอยแบบประติมากรรม เป็นต้น รวมงบประมาณมากกว่า 200-300 ล้านบาท

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยในส่วนเทศบาล และ อบต.พบปัญหาเยอะกว่า ส.ส. ถ้าบ้านเมืองยังเป็นเช่นนี้จะไม่เกิดความเป็นประชาธิปไตย.