วันที่ 15 ก.ค. ทางกลุ่มเพื่อนร่วมทุกข์ได้เชิญชวนออกแคมเปญให้คนเดือดร้อนติดธงขาว ธงแดง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้คนอื่นเห็นในช่วงโควิด-19 ระบาด โดยสามารถประยุกต์เสื้อผ้า กระดาษ ฯลฯ สิ่งของใกล้ตัวเท่าที่หาได้ แขวน ปักติดบริเวณหน้าที่พักในจุดสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เพื่อนบ้าน คนในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ หรือกระทั่งคนแปลกหน้าที่มีน้ำใจต่อกัน เข้าถึง ค้นพบ และให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ 2 สัญลักษณ์ ดังนี้. 1ธงขาวหรือเสื้อขาว สื่อถึงความต้องการอาหารมอบให้กันได้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง โปรดมอบให้กันอย่างมีระยะห่าง

2.ธงแดงหรือเสื้อแดง สื่อถึงความต้องการเข้าถึงการรักษาต้องการเตียง หมอ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามต้องการเข้าร่วมโครงการกักตัวที่บ้าน (home-isolation) กับ สปสช. หรือต้องการยาทั้งยาแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการกักตัว เช่นปรอท เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือหากต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารและการรักษา สามารถติดสัญลักษณ์ได้ทั้งสองสีพร้อมกัน