เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อย่าคิดจับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเป็นตัวประกัน

1 กองเชียร์บางพวกชี้นำสังคมว่า จะยุบสภาไม่ได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 65

2 นั่นเป็นความคิด จับเอากฎหมายเลือกตั้งเป็นตัวประกัน ซึ่งไม่เกี่ยวกัน เพราะเมื่อ รัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบแล้ว กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่องนี้ก็ใช้บังคับไม่ได้

ดังนั้นจึงต้องแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ใหม่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

3 ถ้ายังไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่เสร็จและเกิดเหตุยุบสภาก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้

เพราะกกต. มีอำนาจที่จะกำหนดวิธีการเลือกตั้ง ที่ใช้บัตร 2 ใบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้

ดังนั้นปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้บัตร 2 ใบเสร็จหรือไม่เสร็จจึงไม่ใช่ปัญหา และไม่ใช่เหตุที่จะยุบสภาไม่ได้ถ้าหากมีกรณีที่ต้องยุบสภาเกิดขึ้น