จากกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้ยกคำขอทุเลาของ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ที่ถูกสำรองราชการ แล้วให้พ้นราชการในเวลาต่อมานั้น ทำให้สถานะของ พล.ต.อ.วิระชัย ยังคลุมเครือ และอาจจะพ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. เป็นรอบที่สองก็ได้ ซึ่งจะต้องรอดูฝ่ายกฎหมาย กำลังพล และคำสั่งของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ว่าจะดำเนินการอย่างไร

ศาลปกครองสูงสุดไม่คุ้มครอง “วิระชัย” ปมถูกสั่งสำรองราชการ-พ้นตำแหน่งรอง ผบ.ตร.

สำหรับ พล.ต.อ.วิระชัย ก่อนหน้านี้ในปี 63 ถูก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ขณะนั้น มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.63 พร้อมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน จากเรื่องปล่อยคลิปเสียงหลุด กระทั่งวันที่ 24 ก.ค.63 หรืออีก 6 เดือนต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย กลับมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) หลังการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือน ม.ค.63 เสร็จสิ้นแล้ว 

บิ๊กแป๊ะสั่ง”วิระชัย”สำรองราชการ ปล่อยคลิปเสียงยิงรถ”บิ๊กโจ๊ก”

แต่ไม่กี่วันต่อมาในช่วงปลายเดือน ก.ค.63 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ลงนามในคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการและฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.อย่างร้ายแรง จนในที่สุด ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.63 ที่ผ่านมา

ต่อมา พล.ต.อ.วิระชัย ได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง โดยฟ้อง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการ จนถูกให้ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63

โดยศาลปกครองมีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 หรืออีกเกือบ 1 ปีต่อมา ว่ากรณีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการนี้ไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไข การสั่งจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีเหตุอันสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่สั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร. ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งหลังจากคำสั่งทุเลาของศาลปกครองมีผลทำให้ พล.ต.อ.วิระชัย กลับมาดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.64 ที่ผ่านมา จนกระทั่งในวันที่ 21 ม.ค.65 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกเลิกการทุเลาของศาลปกครอง เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 ซึ่งคาดว่าจะมีผลให้ พล.ต.อ.วิระชัย จะต้องกลับไปถูกสำรองราชการ หรือ พ้นราชการอีกครั้ง ซึ่งจะต้องรอดูความชัดเจนจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะชี้ขาดในกรณีดังกล่าวตามระเบียบของ ตร.ต่อไป .