เมื่อวันที่ 22 ม.ค.​ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือน ก.พ. ว่า  ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง โดยใช้สูตรดังนี้ กรณึฉีดเข็ม 1-2 เป็นซิโนแวค เข็ม 3 เป็นแอสตราเซเนกา เข็ม 4 ก็จะแนะนำเป็นแอสตราฯ  ขณะที่ คนที่ฉีดเข็ม 1-2 เป็นแอสตราฯ เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 4 ก็จะแนะนำเป็นไฟเซอร์ ทั้งนี้ ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด กำหนดจุดฉีด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็ม​ 4 ต่อไป ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลในจังหวัดของตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีการระบุให้ประชาชนเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา กลุ่มที่ 2 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือมีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และ ปทุมธานี.