เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า บริจาคอวัยวะ สานต่อชีวิตให้ … เพื่อนมนุษย์ ครอบครัวคุณจตุพล ศรีภูมิ บริจาคอวัยวะ เพื่อนำไปต่อชีวิตได้อีก 5 ชีวิต วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย จากครอบครัวคุณจตุพล ศรีภูมิ ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก สามารถบริจาคอวัยวะคือ “หัวใจ ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ดวง” ซึ่งสามารถนำไปต่อชีวิตได้อีก 5 ชีวิต ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ มา ณ ที่นี้

ขอบคุณพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”