เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขชี้แจงแนวทางขับเคลื่อน ทำให้ประเทศไทยเป็น “COVID Free Country” ว่าเป้าหมายคือลดการเสียชีวิตจากโควิดให้น้อยลง อยากให้เป็นศูนย์ให้ได้ ด้วยการฉีดวัคซีน มียารักษาโรคเพียงพอ ความร่วมมือของประชาชนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด คำว่า COVID Free ไม่ได้หมายความว่าโควิดไม่มีในโลก แต่หมายความว่าโควิดทำอะไรเราไม่ได้ ซึ่งปีที่แล้วสามารถทำให้ การเสียชีวิตเป็นศูนย์นานถึง 6 เดือนจนเกิดการระบาดใหม่จากการสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันพบการติดเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มเหล้าร่วมกัน ดังนั้นเมื่อรู้เหตุต้องพยายามเลี่ยง เพราะฉะนั้นย้ำว่าเป้าหมายคือลดตายให้เป็นศูนย์

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าวันนี้โควิด ยังไม่ได้เป็นโรคประจำถิ่น แต่ สธ.วางหลักเกณฑ์ทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นภายในปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือแบ่งเป็น 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง หากไม่มีเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาประมาณ 6 เดือนจะพยายามทำให้ได้ โดยการฉีดวัคซีน, ควบคุมโรค, ประกาศกฎหมายซึ่งต้องสอดคล้องกัน ส่วนเรื่องรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง), ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการดังนั้นการเป็นโรคประจะจำถิ่นไม่ได้กระทบสิทธิการรักษา.