เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวถึงกรณีที่นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ “ติ๋ม ทีวีพูล” ผู้ก่อตั้งนิตยสารทีวีพูล แถลงข่าวกรณีนายสมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ประกาศถอนตัวจากรายการที่ทีวีพูลกรุ๊ปเป็นผู้ผลิต 3 รายการ และขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน ทั้งที่ยังติดสัญญา 2 ปี 

นอกจากนี้ “ติ๋ม ทีวีพูล” ยังระบุว่านายสมปองมีหนี้สิน 10.9 ล้านบาท จากการไล่ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 300 ไร่ เพื่อปลูกยางพารา  ว่าเบื้องต้นทราบจากข่าว อย่างไรก็ตามได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าที่ดินที่ถูกกล่าวถึงอยู่ที่ไหน ลักษณะเป็นเช่นไร ใช่พื้นที่ของส.ป.ก.หรือไม่ หากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือจริง ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยน เว้นแต่จะตกแก่ทายาทเท่านั้น