สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,882 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 15,682 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 200 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 369,892 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,482 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 277,528 ราย กำลังรักษา 124,869 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,593,327 ราย หายป่วยแล้ว 2,446,022 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 24 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,436 ราย