เมื่อวันที่ 14 ก.พ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.กพร.) ให้ดำเนินการจัดทำการสรรหาประธานและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลังจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่างมากว่า 3 ปีแล้ว โดยรับทราบว่าการทำงานด้านประเมินคุณภาพสถานศึกษาจะเป็นคณะกรรมการสมศ.ชุดรักษาการ ซึ่งเข้าใจว่าอาจทำงานได้ไม่เต็มทีเท่าที่ควร ดังนั้นตนได้มอบหมายดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการสรรหาคณะกรรมการสมศ.ชุดใหม่แล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้เอกสารที่มีรายชื่อประธานและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ และต้องขอความเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ไปยังกรรมการกลางขององค์การมหาชนด้วย เนื่องจากกระบวนการสรรหาเกินระยะเวลาที่กำหนด และว่างมากว่า 3 ปี จึงต้องให้กรรมการกลางขององค์การมหาชนพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างก่อนที่จะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบคณะกรรมการ สมศ.อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งตนคาดว่าในเร็วๆนี้จะดำเนินการด้านกระบวนการเสร็จสิ้น