ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะโฆษกสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากมติ ศบค. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ให้เด็กที่ติด covid-19 มีอาการเล็กน้อยหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถเข้าสอบได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. จึงได้มอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมแนวทางความร่วมมือ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสสอบแม้จะติดเชื้อโควิด-19

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมเพื่อวางแนวทางและมาตรการดังกล่าว ทำให้นักเรียนที่ติดเชื้อได้มีโอกาสในการเข้าสอบและได้นำแนวทางมาใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในหลายโรงเรียน ซึ่งเมื่อวาน (5 มีนาคม 2565) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบด้วยความเรียบร้อยในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะการจัดห้องสอบให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และนักเรียนที่ติดเชื้อ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมีการติดตาม รายงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งวันนี้และเมื่อวาน โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ที่มีโรงเรียนในสังกัดเป็นสนามสอบ นอกจากนี้ท่านเลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เข้าสอบและผู้คุมสอบด้วย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเคร่งมาตรการ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
.
ทางด้านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พบว่าสนามสอบที่ได้ลงพื้นที่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าสอบในครั้งนี้ “ยกตัวอย่างผลการรายงานจากสนามสอบของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 โครงการพิเศษ สังกัด สพม.กาญจนบุรี นักเรียนมาสอบ จำนวน 549 คน นักเรียนเสี่ยงสูงที่เข้าสอบ จำนวน 1 คน นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าสอบ รวมจำนวน 9 คน และ 22 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ สังกัด สพม. กท. 1 นักเรียนมาสอบรวม จำนวน 6,014 คน นักเรียนเสี่ยงสูงที่เข้าสอบรวม จำนวน 16 คน นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าสอบ รวมจำนวน 73 คน ทุกสนามสอบได้มีการจัดห้องสอบได้ 3 ประเภท คือ 1. ห้องสอบปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 2. ห้องสอบกลุ่มเสี่ยงสูง โดยแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า และเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ 3. ห้องสอบกลุ่มติดเชื้อ (สีเขียว) โดยแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า และเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือไม่มีรถยนต์ส่วนตัวต้องประสานหน่วยทหารหรือหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่” นางเกศทิพย์ กล่าว
.
ภายหลังจากการสอบ นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและนักเรียนที่ติดเชื้อ ได้แสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาสให้ตนได้มีสิทธิสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีความกังวลและความเครียดเป็นอย่างมาก กลัวว่าจะไม่ได้เข้าสอบ กลัวเสียโอกาสที่ตนเตรียมความพร้อมมาตลอดเพื่อการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ แต่วันนี้ตนได้มีโอกาสสอบ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ทำให้ตนได้มีวันนี้” นักเรียนผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกล่าว
.
นอกจากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนที่ติดเชื้อกล่าวว่า “ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ซึ่งนักเรียนจะได้ไม่เสียโอกาสในการเข้าเรียนในปีนี้ ไม่ต้องเสียเวลาไป 1 ปี ซึ่งนักเรียนอยู่ในช่วงของการรักษาตัวหลังจากได้รับเชื้อ และวันนี้ (5 มีนาคม 2565) จะครบ 10 วันหลังจากได้รับเชื้อ หลังจากนี้ก็จะสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขอบคุณมากๆ นะคะที่ได้จัดสถานที่สอบให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อ ได้มีโอกาสในการสอบครั้งนี้ค่ะ”
.
“จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นของทุกหน่วยงานเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ลดความเครียด คลายความกังวล ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งเราคำนึงและเน้นย้ำเสมอว่า อย่าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาเป็นอุปสรรคอนาคตทางการศึกษาอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้เชื่อมั่นระบบการศึกษาของไทยว่าจะไม่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเรายังต้องเน้นย้ำว่าเรานั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงให้ไม่ติดเชื้อจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และขอขอบคุณความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้สอบ และขอฝากย้ำท่านผู้ปกครอง นักเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. เพื่อไปสอบได้อย่างสบายใจและปลอดภัยค่ะ” นางเกศทิพย์ กล่าว