วันที่ 23 ก.ค. ทางกลุ่มแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 163 คน ประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์แพทย์ร่วมลงนามในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤติการระบาดของเชื้อ Covid-19 ขอเรียกร้องและแสดงจุดยืน 1. ให้รัฐบาลเร่งทำการตรวจโรคแบบเชิงรุก จัดหาชุดตรวจ Rapid test อย่างเร่งด่วน แจกจ่ายให้ประชาชน ในราคาที่เหมาะสม หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจโรคจากชุดตรวจ Rapid test ด้วยตนเอง

2. รัฐบาลต้องจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงตามหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ระดับสากล เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกระทำการอย่างเร่งด่วนที่สุด รวมทั้งเปิดเผยขั้นตอนในการจัดซื้อ และจัดสรรวัคซีนอย่างโปร่งใส ดำเนินการอย่างสุจริตและไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใดๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมลงชื่อสนับสนุนการนำ mRNA มาเป็นวัคซีนหลักได้ที่ change.org/vaccinewetrust

ติดตามโพสต์ดังกล่าวได้ที่นี่