เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์จดหมายเปิดผนึกผ่านเฟซบุ๊ก ถึงนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรณีออกคำสั่งเตือนว่า การพัฒนาหลักสูตร coding เทศบาล ต.ด่านสำโรง โดยคณะก้าวหน้า อาจผิดกฎหมาย โดยนายธนาธรชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและทักษะการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบัน ให้ครูเทศบาล เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับมีหนังสือด่วนที่สุดกำชับเทศบาลว่า การนำบุคลากรภายนอกมาจัดอบรมในโรงเรียนอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งส่อเจตนาว่าอาจต้องการสกัดกั้นการทำงานของคณะก้าวหน้า

นายธนาธร ระบุว่า ดังนั้นตนขอเข้าพบผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เพื่อปรับความรับรู้ความเข้าใจต่อโครงการดังกล่าว โดยถ่ายทอดสดการสนทนาให้ประชาชนรับทราบ และอาจเชิญผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมด้วยตามแต่ความสะดวกใจของท่าน เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้หายสงสัย คลายกังวลกับหนังสือดังกล่าว ด้วยความสุจริต จริงใจ

“ผมอาจเป็นภัยต่อเผด็จการ แต่ผมไม่ใช่ภัยคุกคามของประเทศไทยแน่ ผมตั้งใจทำงานการเมืองเพื่อสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิเสรีภาพ ประเทศไทยเจริญเติบโตทัดเทียมกับนานาชาติ เราอาจมีอุดมการณ์การเมืองต่างกันได้ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติของสังคม แต่การใช้อำนาจหน้าที่อย่างเลือกปฏิบัตินั้น นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเสียโอกาสในการพัฒนาสังคม เรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ เราสามารถหาจุดร่วมกันได้ ผมเชื่อว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของคณะก้าวหน้ามีประโยชน์ และช่วยพัฒนาประเทศได้อีกมาก” นายธนาธร ระบุช่วงหนึ่ง.