จากกรณีตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม)ในพื้นที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวนมาก ผวจ.เพชรบูรณ์ จึงสั่งปิดโรงงาน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเชิงรุก จากลูกจ้างทั้งหมดที่มีกว่า 7,000 ราย ขณะนี้ตรวจไปแล้วเกินกว่าครึ่งหนึ่ง พบว่ามีผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ยังได้สั่งตั้งรพ.สนามภายในโรงงาน พร้อมส่งกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเข้าไปควบคุมทางเข้าออก ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรายงานสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีโรงพยาบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้ตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ของ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการแจ้งทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพันและบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โดยสรุป ดังนี้

1.เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1658/2564 ได้มีมติแจ้งให้ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) หยุดกระบวนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มเติม จากเดิมตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2564 เป็น 23 – 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทีมควบคุมโรคเร่งดำเนินการคัดกรองกลุ่มผู้ใช้แรงงานและดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal)

2.ทีมควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์และทีมควบคุมโรคของบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยวิธี antigen test kit ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนทั้งหมด 7,200 ราย โดยดำเนินการสุ่มตรวจไปแล้วขณะนี้ จำนวน 6,078 ราย พบผู้ติดเชื้อ (ผลบวก) จำนวน 2,451 ราย และอยู่ในระหว่างตรวจค้นหาเชิงรุกอีก 1,122 ราย นอกจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) เตรียมวางแผนขยายจุดพักคอยสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2,000 เตียงเพิ่มขึ้นเป็น 3,200 เตียง และเตรียมการขยายโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จากเดิม 180 เตียง ให้ขยาย เพิ่มขึ้นเป็น 500เตียง

3.ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพันได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน สรุปสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 115 ราย พบผู้ติดเชื้อ(ผลบวก) 19 ราย และจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่รอบ โดยเร็วเพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดลง พร้อมทั้งอำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงและลดอัตราผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย

4.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงในและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดยรอบ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน หรือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส่วนกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับผู้ป่วยที่เป็นชาว จ.เพชรบูรณ์ ที่ไปป่วยด้วยการติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อื่น และต้องการที่จะกลับมารักษาตัวที่จ.เพชรบูรณ์นั้น ปรากฏว่า ในขณะนี้มีผู้ป่วยแจ้ง และเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว คืออาการไม่หนัก ตลอดจนเป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น ทำให้ในขณะนี้มียอดผู้ป่วยทั้งหมด 1,260 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 425 ราย และผู้ป่วยนอกพื้นที่ที่ขอเข้ามารักษา 835 ราย หายกลับบ้านแล้ว 346 ราย ยังคงรักษาตัวทั้งอยู่ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลักทั้ง 12 แห่ง จำนวน 908 ราย

ด้าน นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่า โรงพยาบาลหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอยู่ 12 แห่ง ในขณะนี้ เริ่มตึงและเกือบจะเต็มเกือบทุกที่แล้ว แต่ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกพอสมควร แต่ทั้งนี้ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ต่างจังหวัด และมีอาการป่วยติดเชื้อโควิด หากยังป่วยไม่หนัก เป็นผู้ป่วยโซนสีเขียว ก็ยังสามารถที่จะติดต่อกลับมาขอรับการรักษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ โดยเรายังมีโรงพยาบาลสนามไว้รองรับ แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโซนสีเหลืองถึงแดง ที่อาการหนัก และต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น ขอให้ท่านประสานเพื่อขอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ เพราะห้องไอซียูและห้องเตียงสีเหลืองสำหรับผู้มีอาการหนัก ที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใกล้จะเต็มแล้ว จึงทำให้ต้องมีการจัดคิวผู้ที่จะเข้ารับการรักษา