รายงานข่าวจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ปณท ได้แจ้งผู้ใช้บริการขอระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23-31 ก.ค.64 เพื่อป้องกันผลไม้และต้นไม้เสียหาย เนื่องจากในช่วงวันที่ 24-28 ก.ค. 64 เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่กำลังรุนแรง ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่ การจัดส่งอาจล่าช้า

ทั้งนี้ หากก่อนหน้านี้ผู้ใช้บริการได้ทำการฝากสิ่งผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย ผ่านไปรษณีย์ไปแล้ว ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปลายทางตามปกติ แต่เนื่องจากไปรษณีย์บางพื้นที่ ปิดทำการเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

นอกจากนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ที่มีความรุนแรง มากขึ้น ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่ รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยไปรษณีย์ไทย จะทำการแจ้งข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการทราบทุกวันผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post อย่างไรก็ตาม ในฐานะหน่วยงานขนส่งและสื่อสารของชาติ จะดำเนินงานในการขนส่งไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อไปรษณีย์ที่จำเป็นต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้าได้ โดบจะมีการอัพเดททุกวัน ที่ลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/14K4FF9bpulrrYXm7M6nq1AzRsif_7zrm?usp=sharing