สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากอำเภอทานาห์เมราห์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ว่า กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำของประเทศ กล่าวว่า จะมีการใช้หนอนแมลงวันลาย เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ รวมถึงขยะฝังกลบ

“ตัวหนอนของแมลงวันสายพันธุ์นี้ เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด ในการใช้กำจัดขยะอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยลดการทิ้งขยะอาหารในพื้นที่ฝังกลบอีกด้วย” นายตวน อิบราฮิม ตวน มัน รมต.สิ่งแวดล้อมและน้ำ กล่าว

เขากล่าวเพิ่มเติมในการเปิดโครงการที่แหล่งตลาดค้าส่งของทานาห์เมราห์ ว่า แมลงวันลาย จะถูกใช้เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ต่างๆ ในรายวัน เช่นเดียวกับเพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ

ศูนย์แมลงวันลายจะจัดการกับขยะที่เก็บรวบรวมจากตลาดค้าส่งมานัล และตลาดทั่วไป บันดาร์ ทานาห์เมราห์ ส่วนตัวหนอนจะถูกเก็บไว้ที่บ้านพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่หลังตลาดทั้ง 2 แห่ง

BERNAMA TV

กระบวนการถูกคาดการณ์ว่าจะลดปริมาณขยะทิ้งในพื้นที่ฝังกลบ เทียบเท่ากับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 3 ตันต่อวัน นายตวน อิบราฮิม กล่าวเสริมว่า ทางศูนย์สามารถผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อีกด้วย

แผนงานนี้จะถูกขยายไปทั่วมาเลเซีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บ้านสีเขียว 100 แห่ง เพื่อการนับถือ ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำตั้งไว้ เขากล่าว

สภาเขตทานาห์เมราห์ เช่นเดียวกับรัฐบาลท้องถิ่นผ่านบริษัท กลันตัน ยูทิลิทีส์ มูบารากัน โฮลดิงส์, มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน และศูนย์พัฒนาสตรีกลันตัน ต่างมีส่วนร่วมในโครงการนี้ เขากล่าวเพิ่ม

เงินทุนรวม 35 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 278 ล้านบาท) ถูกจัดสรรภายใต้แผนงานเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์แก่บุคคลและเศรษฐกิจ ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของมาเลเซีย นายตวน อิบราฮิม กล่าว

“จนถึงวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม 141 ราย นำเงินจัดสรรไปใช้เริ่มดำเนินการเมืองคาร์บอนต่ำในหลายๆ ด้าน ทั้งพลังงาน, น้ำ, ขยะ, ความคล่องตัว และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ” เขากล่าวเสริม

โครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ได้รับเงินทุกสนับสนุนโดยการอนุญาตกระตุ้นเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ ผ่านบริษัทเทคโนโลยีสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเลเซีย

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES