เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022

ว่ายทวนน้ำไฮไลท์

วาระแห่งชาติ กับการพัฒนา- แก้ปัญหาเด็กไทยในทุกมิติ

สุขภาพปัญหาทางจิตใจของเด็กในปัจจุบันยังมีอีกมากมายในหลายมิติ ผู้ใหญ่ทุกคนจึงต้องคอยประคองดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด และควรมีคำพูดที่ดีให้แก่เด็กๆ

โควิด-โอมิครอนสั่นคลอนโลก ส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่

งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แค่ครั้งเดียวดีกว่าต้องเสียใจในภายหลังเพราะหมดโอกาสจัดงานเลี้ยงไปตลอดชีวิต เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส “โอมิครอน”

คดีเสือดำ กับคุณธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ เหมือนกับ 2 คุณธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

หมวดบทความ: ว่ายทวนน้ำ

อุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยทีเดียว

ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาทางสังคม-เศรษฐกิจชนบท

ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่หาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางรากฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้แก่ปวงชนชาวไทยมีกินมีใช้ต่อไป

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านเกิดเมืองนอนของทุกคน

การนึกถึงแผ่นดินถิ่นเกิดซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ชาติบ้านเมืองจะได้อยู่รอดปลอดภัย ไม่กระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี

มส. – พศ. กับหน้าที่ – อำนาจ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

การประสานงานร่วมกันของมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป

พระธรรมวินัยในพุทธศาสนาเถรวาทกับรัฐธรรมนูญ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่สังกัดอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรต่างมีบทบาท หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญมั่นคงสืบไป

ภิกษุทุศีลหากินในคราบห่มเหลือง ชาวเมืองรู้ดี ตอน 3

วจีทุจริตที่มีการพูดบิดเบือนไม่ตรงตามความจริง พูดหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย ควรไตร่ตรองให้ดี

ภิกษุทุศีลหากินในคราบห่มเหลือง ชาวบ้านชาวเมืองรู้ดี

หากพุทธบริษัทไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความมัวหมองและเสื่อมลง ฉะนั้นชาวพุทธจึงควรตระหนักรู้เสียที

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด