เดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024

*การเมือง - ว่ายทวนน้ำไฮไลท์

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 65 กำลังจะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันศุกร์สัปดาห์หน้า เป็นวันที่คนไทยจะได้ระลึกถึงภาษาประจำชาติที่มีมาแต่โบราณกาล โดยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์​ของชาติและเป็นมรดกอันล้ำค่า…

พระพุทธศาสนามั่นคง ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของภิกษุ

ภิกษุมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ ประการแรก ศึกษาพระธรรม (คันถธุระ) ประการที่สอง อบรมเจริญปัญญา (วิปัสสนาธุระ) เป็นเนื้อนาบุญของอุบาสก อุบาสิกา โดยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้อุบาสก อุบาสิกา

ตื่นเถิดชาวพุทธ หยุดสร้างปัญหาใหม่ทับซ้อนปัญหาเก่า

ชาวพุทธพึงทราบว่า ก่อนที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อปีพุทธศักราชที่ 0 ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ดำรงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมีพระธรรมเป็นศาสดาสืบแทนพระองค์

พระปณิธาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยค่อยเป็นค่อยไป และสัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการ

หมวดบทความ: *การเมือง - ว่ายทวนน้ำ

90 ปี ประชาธิปไตยไทยในวงจรอุบาทว์

วันพรุ่งนี้ 24 มิถุนายน 2565 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะมีอายุครบรอบปีที่ 90 หรือ 9 ทศวรรษแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย นับจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

รู้ทันกัญชา คุณอนันต์-โทษมหันต์เป็นฉันใด?

กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้คนไทยเข้าถึงยาจำเป็นด้านสาธารณสุข ไม่เพียงแต่ยาแผนปัจจุบันเท่านั้น ยังผลักดันให้มีการใช้ยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงทางยาและสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง

ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เริ่มดนตรีในสวนช่วงต้นวสันตฤดู

แดดร่มลมตกของบ่ายวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 16.30-18.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดนตรีในสวนซึ่งเป็นโครงการ 1 ใน 214 โครงการตามนโยบายหาเสียงของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 17

ประดิษฐานพระธรรมครั้งประวัติศาสตร์ หวนสู่ชมพูทวีป

การเดินทางประดิษฐานพระธรรมครั้งประวัติศาสตร์ หวนสู่ชมพูทวีป ดินเเดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผลการเลือกท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ได้บุคคลเข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ แทนประชาชน

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 5

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินการร่วมกับชาวอินเดียที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหลายประการ ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ตลอดจนสถานการณ์โควิดในอินเดียที่ผ่านมา โดยคุณอาคิ่ลและคุณอาช่า ชาวอินเดียผู้เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระธรรม

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4

สิ่งที่คนไทยไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย น่าอัศจรรย์ยิ่ง คือ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเจริญ​กุศลสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 3

ธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการกำเนิดพระพุทธศาสนา คือ การแสดงพระธรรมอันเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ สวนโพธิ์ Mulagandha-KutyVihara อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี แคว้นอุตตรประเทศ

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 2

“กฎแห่งกรรม” เป็นไปตามผลของกรรมที่เคยกระทำมาในครั้งอดีตชาติ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นที่พึ่งแก่ชาวพุทธ เพราะคำสอนของพระองค์ไม่เคยนำความทุกข์มาให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนย่อมจะมีความทุกข์ลดน้อยลง

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ

มูลนิธิ​ศึกษา​และ​เผยแพร่​พระ​พุทธศาสนา เป็นองค์กรชาวพุทธที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา​เถรวาท​ หากพุทธบริษัททำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ย่อมจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ มีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลาง​พระพุทธศาสนาโลก” อย่างแท้จริง

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา