เดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024

*การเมือง - ว่ายทวนน้ำไฮไลท์

เอเปค’65 เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยง สู่สมดุล

การประชุมเอเปคในครั้งนี้ จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์และงดงามได้นั้น ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในทุกภาคส่วนของสังคมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม รอยยิ้มอันอบอุ่น การอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย

ประชุมรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก กับการพัฒนา 4 ด้าน

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 เพื่อหารือเรื่อง”บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนสมัยที่ 3 ปี 2566-71

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2565 ณ มหาศาลาประชาชน ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รักกันไว้เถิด เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราชาวไทย

ผลพิจารณาคัดเลือกการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรสื่อและองค์กรวิจัยระดับโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 28 ของโลก อันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียและอันดับที่ 2 ของประชาคมอาเซียน

ร.10-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หมวดบทความ: *การเมือง - ว่ายทวนน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุด ความเป็นนายกรัฐมนตรี

ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล ติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆ ที่ได้ริเริ่มเอาไว้ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้กับลูกหลาน

ประดิษฐานพระธรรมครั้งที่ 2 หวนคืนสู่ชมพูทวีป

การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ของอาจารย์สุจินต์ฯ และคณะ ณ พระวิหารเชตวันในครั้งนี้ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในรัตนบุษยภาชน์ทองคำ (องค์จำลอง) เสด็จมาประทับเป็นการชั่วคราว ณ พระคันธกุฎี พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตถี

ปณิธาน ศ.ระพี สาคริก จะเป็นจริงอยู่ที่นิสิตเก่า มก.

ศ.ระพี สาคริก เป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีภูมิความรู้และภูมิปัญญาในศาสตร์หลายแขนง ได้รับการยกย่องจากชาวไทยให้เป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

โลกถวายสดุดี-อาลัย พระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. แถลงการณ์ของพระราชวังบักกิงแฮมในอังกฤษ ระบุว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ เสด็จสวรรคตแล้ว ขณะพระชนมายุ 96 พรรษา ที่พระตำหนักบัลมอรัล ในสกอตแลนด์

ทวงคืนผืนป่า ภารกิจสำคัญที่รัฐบาลต้องเดินหน้าต่อ

เมื่อปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายทวงคืนผืนป่าและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ กรณีวาระ 8 ปี

บ้านเมืองมีขื่อมีแป เป็นนิติรัฐ สังคมประชาธิปไตย (democracy) เป็นสังคมที่พลเมืองจะต้องเคารพกฎหมาย แตกต่างไปจากสังคมอนาธิปไตย (anarchy) เป็นสังคมที่ไม่เคารพกฎหมาย เอาแต่ปลุกปั่น ใช้วาทกรรมซึ่งเป็นวจีทุจริต เพื่อให้ผู้คนในสังคมออกมาเคลื่อนไหวกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

บนเส้นทางชีวิต แนวคิด-กระบวนทัศน์ ศ.ระพี สาคริก

“บนเส้นทางชีวิต” เป็นงานเขียนของ ศ.ระพี สาคริก เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากยากที่จะหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไปแล้ว เนื้อหาสาระในเล่มมีคุณค่าทั้งในด้านความรู้และความจริงในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน…

75 ปีแห่งการสถาปนาการทูตไทย – อินเดีย

ปี 2565 นี้เป็นปีที่ไทยและอินเดียมีสัมพันธภาพทางการทูตครบรอบ 75 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2490 ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต สัมพันธไมตรีของประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความแน่นแฟ้นเป็นลำดับด้วยความใกล้ชิดและความจริงใจที่มีต่อกัน

เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาพระพันปีหลวง

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับกรุงเทพมหานคร จัดงานระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ทั่วโลกประจักษ์แจ้ง

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทุกด้าน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา