จากการที่อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพสูงสุด มีกุศลจิตและกุศลเจตนาในการเจริญกุศลประดิษฐานพระธรรมกลับสู่แดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เจริญกุศลในประการต่างๆอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 มูลนิธิ​ฯ ได้ดำเนินการประกอบและติดตั้งแผ่นศิลาแกรนิตสีดำขนาดใหญ่จารึกคำแปล ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ลงบนแผ่นหินเป็นภาษาไทย (The plaque Dhammacak KapavattanaSutta inscribed on Thai Vocabulary) ที่ลานสวนโพธิ์ ข้างมูลคันธกุฎีวิหาร แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี แคว้นอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากอยู่ใกล้กับธัมเมกขสถูป เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช

ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 มูลนิธิ​ฯ ได้อัญเชิญที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ซึ่งได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จจากประเทศไทย​ไปที่วัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่ ใกล้พระธัมเมกขสถูป แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยมีการบูชาพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนายังได้จัดให้มีการสนทนาธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกกับกลุ่มศึกษาพระธรรม ซึ่งมีคุณอาคิ่ลและคุณอาช่าเป็นผู้นำกลุ่มศึกษาพระธรรมที่ประเทศอินเดีย และได้ก่อตั้งมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ในเวลาต่อมา โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ คุณอาคิ่ลและคุณอาช่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจที่มั่นคง ได้รับการศึกษาพระธรรมจากอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในทุกครั้งที่ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการเกื้อกูลจากอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมทุกวันสุดสัปดาห์

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯจะนำกรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกบ้านธรรมะและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนกว่า 70 คน เดินทางไปที่ประเทศอินเดีย เพื่อสานต่อการประดิษฐานพระธรรมในแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีการมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่มูลนิธิพระธรรม ที่เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย โดยมอบพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) แก่มูลนิธิพระธรรม  รวมถึงจะจัดให้มีการสนทนาธรรมภาษาไทย ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  เป็นผู้สนทนาธรรมภาษาไทย  คุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แปลเป็นภาษาฮินดี และยังมีชาวยุโรปมาร่วมสนทนาธรรมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย เพื่อให้ชาวพุทธที่ประเทศอินเดียมีโอกาสฟังพระธรรมที่ตรงตามพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก มีความรู้ในสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริง (สัจธรรม )

การสนทนาธรรมในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรม  ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนพระภิกษุ ในการนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในทุกประการ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินการร่วมกับชาวอินเดียที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหลายประการ ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ตลอดจนสถานการณ์โควิดในอินเดียที่ผ่านมา  โดยคุณอาคิ่ลและคุณอาช่า ชาวอินเดียผู้เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระธรรม สามารถจัดซื้อที่ดินในเมืองลัคเนาว์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation)​ ได้เรียบร้อยแล้ว และได้เชิญชวนชาวอินเดียที่สนใจพระพุทธศาสนาให้ได้รู้จักมูลนิธิพระธรรม โดยมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้อุปถัมภ์

…………………………………..

คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
แฟนเพจ : สาระจากพระธรรม

อ่านเพิ่มเติม..
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 2
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 3
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4