เชื่อว่าตอนเด็ก ๆ หลายคนคงเคยผ่านการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี กันมาบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะ และในการเรียนลูกเสือต้องเจอกับฐานทดสอบต่าง ๆ มากมาย ทั้งเข้าป่า ก่อกองไฟ อีกทั้งเครื่องแบบ-เครื่องแต่งกายเต็มยศ และต้องมีกฎระเบียบตามแบบฉบับของลูกเสือไทยด้วย แล้วรู้หรือไม่ว่า วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประเทศไทย ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

กิจการลูกเสือกองแรกของไทยก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก เรียกว่า ‘ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1’ ก่อนที่จะขยายไปจัดตั้งตามโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ โดยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ‘พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6’ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือขึ้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในคราวที่พระองค์ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีความกตัญญู และยังได้พระราชทานคติพจน์ เพื่อให้เด็กที่จะเข้าประจำการในกองลูกเสือได้ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

ต่อมาใน พ.ศ. 2457 ได้มีการปรับปรุงกำหนดเครื่องแต่งกายของลูกเสือให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตามความประสงค์ของรัชกาลที่ 6 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเครื่องแต่งกายกองลูกเสือ เรื่อง พระราชกำหนดเครื่องแต่งตัวลูกเสือที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2457

การกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น ‘วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ’ หรือ ‘วันลูกเสือ

โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่างๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุกๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

ทั้งนี้ได้ยึด วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลก ที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุก ๆ ปี จะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ