เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่นับถือ

ผมอายุ 72 ปี ภรรยา 62 ปี มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงแต่ก็ไม่สูงมาก ต้องทานยาทุกวัน ปกติจะร่วมเพศกับภรรยาสัปดาห์ละหน เราสองคนยังมีความต้องการทางเพศดีอยู่ โดยเฉพาะภรรยามีความรู้สึกไวต่อการสัมผัสมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ผมเป็นคนเครียดง่าย วันไหนที่เครียดอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัวดีพอทั้ง ๆ ที่มีความต้องการทางเพศอยู่ เป็นอย่างนี้มาเกือบ 2 ปี ทำให้เห็นใจภรรยาเพราะต้องใช้อวัยวะกระตุ้นให้ภรรยาจนสำเร็จทุกครั้ง ส่วนภรรยาก็ทำให้ผมจนสำเร็จเหมือนกันโดยไม่ได้สอดใส่ ทำให้ผมต้องมาปรึกษาคุณหมอโอว่าอาการที่เป็นอยู่สามารถทานยาเฉพาะกิจได้หรือไม่ครับ

ด้วยความนับถือ
สุริยา 72

ตอบ สุริยา 72

ในกระบวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง หากมีหลอดเลือดแดงแข็ง เลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ การแข็งตัวจึงเกิดได้ช้าหรือแข็งไม่เต็มที่ การมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่หลอดเลือดเกิดการแข็งและตีบตันได้ ทำให้เลือดไหลไปสู่องคชาตลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศตามมา รวมทั้งภาวะเครียด การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยยาเฉพาะกิจจะออกฤทธิ์ได้โดยประมาณเฉลี่ย 30 นาที โดยช่วยคงสภาพการขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย ให้ขยายตัวอยู่นานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศ

การใช้ยาเฉพาะกิจเพียงอย่างเดียวในการรักษาอาการอีดี อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหากมีการใช้ในผู้ป่วยอีดีที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำ หรือมีการกระตุ้นทางเพศไม่เพียงพอ ยาชนิดนี้ก็จะไม่ออกฤทธิ์เปรียบเสมือนการกินเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาผสมอยู่นั่นเอง และยิ่งน่ากลัวและเป็นอันตรายอย่างมากหากมีการนำไปใช้ในผู้ป่วยอีดีที่มีการใช้ยาขยายหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มไนเตรต เช่น
ไอซอดิล ไนโตรกลีเซอรีนหรือยาอมใต้ลิ้น ไนโตร เดอร์ม หรืออิสโม่ เป็นต้น หากผู้ป่วยอีดีที่มีการใช้ยาเหล่านี้แล้วเกิดกินยาเฉพาะกิจร่วมโดยไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนสามารถเกิดอันตรายช็อกถึงแก่ชีวิตได้

ดังนั้นก่อนจะใช้ยาเฉพาะกิจต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยละเอียดจากแพทย์ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยมากที่สุด การใช้ยาโดยปราศจากความรู้หรือกินยาตามเพื่อนโดยประมาทอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ห้ามกินยาเฉพาะกิจตามเพื่อนแนะนำหรือซื้อเอง กินเองอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันมีการใช้คลื่นความถี่ต่ำยิงไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพศให้เส้นเลือดอวัยวะเพศขยายตัวทั้งเส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดหลักเป็นส่วนสำคัญช่วยแทนยาเฉพาะกิจคู่กับการขยายกล้ามเนื้อเพศให้เพิ่มขนาดเป็นทางเลือกเพิ่มได้.

—————-
ดร.โอ สุขุมวิท 51