จัดเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นวันที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงเรื่องราวของผู้พิการทางสายตา ที่ต้องพบเจอกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมากกว่าคนปกติ และทำให้เราสามารถช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงสื่อสารกับเขาได้ไม่มากก็น้อย

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า ผู้พิการทางสายตา หรือในทางการแพทย์เรียกว่าคนที่บกพร่องทางการมองเห็น หรือคนตาบอด ซึ่งหมายถึงผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือนราง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ หลังจากที่ได้รับการรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา กว้างไม่เกิน 30 องศา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                   1. ตาบอดสนิท หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้สายตา หรือไม่มีการใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรือทำกิจกรรมได้ ต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนในการเรียนรู้ และหากมีการทดสอบสายตาประเภทนี้ อาจพบว่าสายตาข้างดีสามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/20 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะแคบกว่า 5 องศา
                   2.  ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี้ จะมีสายตาข้างดี สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุด จะกว้างสูงสุดไม่เกิน 30 องศา

ทั้งนี้ ทุกๆ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีได้ถูกตั้งขึ้นให้เป็น “วันไม้เท้าขาว” (White Cane Safety Day) ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ ซึ่งทางประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน ได้ลงนามในประกาศวันไม้เท้าขาวภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากมีมติร่วมออกมา

ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็น “วันไม้เท้าขาว” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้คนสัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนนมองเห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้

ประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาว

  1. เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ที่กำลังใช้ไม้เท้านั้นตาบอด
  2. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและตกหลุมบ่อ
  3. เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่

สำหรับ “ไม้เท้าขาว” จะมีประโยชน์สูงสุดต่อคนตาบอด ต่อเมื่อคนตาบอดได้รับการฝึกฝนการใช้จากผู้สอนที่ได้ศึกษาวิชา ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Instructor หรือ O&M) มาโดยตรง ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเรียน และฝึกฝนของคนตาบอดจะต้องนานพอที่จะแน่ใจได้ว่า เขาสามารถใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระอย่างแท้จริง แต่ถ้าฝึกฝนไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาอีกด้วย