เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้มรณภาพลงแล้ว สิริอายุ 62 ปี โดยทางวัด และ มจร จะมีการแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีสวดอภิธรรม และสาเหตุการมรณภาพต่อไป

ทั้งนี้ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ เป็นบุคลากรสำคัญของมจร ทำงานใน มจร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นนิสิตทดลองปฏิบัติงานคณะพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2534 เป็นพนักงานพิมพ์ดีด คณะพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2535 เป็นรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2537 เป็นเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต พ.ศ. 2548 เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนสังคม พ.ศ. 2548 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต พ.ศ. 2553 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน พ.ศ. 2553 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต พ.ศ. 2557 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต พ.ศ. 2557 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2557 เป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ด้านพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้แทนมจร ให้เดินทางไปที่คณะ 4 วัดปทุมคงคา เพื่อดูแลประสานงาน หลังจากที่ได้รับแจ้งว่า พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ มรณภาพ โดยได้พบพระมหาเสงี่ยม อายุ 81 ปี และน้องสาวของพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ซึ่งพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะ 4 เล่าว่า เช้าวันที่ 15 พ.ค. ก่อนเวลา 07:00 น. ยังพบพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ เดินอยู่บนคณะ และหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลย เช้าวันที่ 17 พ.ค. ได้เดินมาดูที่ห้องเห็นไฟเปิด ประตูห้องเปิด แต่ไม่พบ จึงไปดูที่ห้องน้ำด้านล่าง ซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนตัวของพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ พบว่าล๊อคกลอนข้างใน เปิดไฟ และมีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรง จึงเรียกให้คนพังประตูเข้าไปดู ก็เห็นสภาพเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ ส่วนสาเหตุของการมรณภาพต้องรอผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวช แต่ทราบว่าท่านมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค