สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,912 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,102 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 810 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 568,424 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,750 ราย หายป่วยสะสม 364,494 ราย กำลังรักษา 200,510 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 178 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,857 รายแล้ว