เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ รับยื่นหนังสือจากนายเอม ทองพาณิช ตัวแทนผู้เดือดร้อนจาก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสวมสิทธินำชื่อไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากรัฐ โดยที่ชาวบ้านที่ถูกนำชื่อไปสวมสิทธินั้น ไม่มีที่ดินทำกินแต่อย่างใด และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่มาทำงานรับจ้างต่างๆ ในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ ทำการปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ เพื่อเสนอโครงการในชื่อของชาวบ้านต่อรัฐ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน และเยียวยา

นายสุรทิน กล่าวว่า เมื่อมีเงินเข้าบัญชีของชาวบ้าน แต่ไม่สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ชาวบ้านไปดำเนินการเบิกถอนเงิน เพื่อนำมาให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งชาวบ้านเกรงกลัว เนื่องจากเห็นว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่กล้าฝ่าฝืน ยอมทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ จากความเดือดร้อนดังกล่าว วันนี้จึงเดินทางมายื่นหนังสือกับหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล เพื่อส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยตรวจสอบการกระทำดังกล่าว และหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วย