สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,176 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,670 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 506 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,293,656 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย หายป่วยสะสม 1,138,938 ราย กำลังรักษา 142,644 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 228 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 13,270 ราย